A projektről

Drava Region Unified Planning Toolkit - DUPLO

Az IPA DUPLO projekt (HUHR 1101/2.1.4./0014) a Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködés harmadik pályázati kiírásán belül valósult meg.

A projekt azzal a szándékkal indult, hogy elősegítse egy Dráva menti, határon átnyúló, közös tervezési-fejlesztési régió létrejöttét, amelynek a helyi termelés, alternatív turizmus és a természetvédelem lehet az alapja. A projekt mindehhez a közösségi tervezés módszerének megvalósításával, a helyi szereplők összekapcsolásával, valamint a régió láthatóságának biztosításával kívánt hozzájárulni. A projekt egy fejlesztési keret-tervet hozott létre a horvát-magyar határtérség számára, amely céljai szerint elősegíti az önkormányzati szervek, helyi akciócsoportok és egyéni szereplők közötti együttműködést.

A projekt eredményeként jött létre a www.dravaportal.eu internetes platform is, amely interaktív felületen jeleníti meg a régió termékeit és turisztikai kínálatát, valamint tervezési segédletül szolgál a döntéshozásban érintett szereplők részére.

A projekt 2013 április 1-jén indult és a 16 hónapos futamidő elteltével 2014 július 31-én zárult. A projektben a következők partnerek működtek együtt: a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Regionális Kutatások Intézete (vezető kedvezményezett); Szlavóniai és Baranyai Területfejlesztési Ügynökség; Čakoveci Városfejlesztési Ügynökség; illetve a Dél-Dunántúl Vízügyi Igazgatóság. A Dél-Dunántúl Regionális Fejlesztési Ügynökség, a Baranya Megyei Önkormányzat és a Horvátországi Vízügyi Igazgatóság a projektet társult partnerként támogatta.

A projektben kísérleti térségként négy Helyi Akciócsoport vett részt. Velük folyamatos és intenzív együttműködés folyt, véleményeik, észrevételeik beépültek a projekt során elkészült anyagokba. A négy HACS az alábbi volt: a magyar oldalon a Rinya-Dráva Szövetség és a Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület, a horvát oldalról pedig a Baranja-i HACS és a Sredisnje Medimurje-i HACS.

A projekt keretében elkészült Általános Keretterv és Kézikönyv elérhető itt:

Általános keretterv a Dráva régió számára

DUPLO Kézikönyv

Bezár

Súgó